sambgcymru1

Mynegai ~∆~ Index

Cyfeiriadur ar-lein (hys-bys ac erthyglau) ~∆~ Online Directory (listings, articles)

Hefyd eitemau o newyddion Cymru o’r rhifyn diweddaraf o FQ" [Bywyd Gwerin]

And also Wales news items from our latest "Folklife Quarterly"

i. Polisi Iaith ~∆~ i.

m. Mynegai: Categor´au Manwl ~∆~

n. FQ ~ newyddion ~∆~

1. Clybiau Gwerin a Lleoliadau

2. Perfformwyr Gwerin ~∆~ 2.

3. Gwasanaethau Gwerin ~∆~ 3.

4. Gwyliau Gwerin - Dyddiadur

5. Gweithdai, Cyrsiau Byr -

6. Gweithdai, Cyrsiau Byr -

7. Cymdeithasau Bywyd Gwerin ~∆~

8. Astudiaethau/Sefydliadau Bywyd Gwerin ~∆~

9. Dathliadau Tymhorol ~∆~ 9.

Am ddim!

Anfonwch eich rhestriadau atom ni, yna daw hwn yn adnodd gwerthfawr.

Free!

Send us your entries, and this will

then become a valuable resource.

Manylion cyswllt

 

Ebost sambgcymru

Sam & Eleanor, 01684 561378

16 Barrett Rise, Malvern, Worcs WR14 2UJ

Hoffem glywed eich barn am y wefan hon.

Croeso cynnes i’ch cyfraniadau a’ch awgrymiadau.

Contact details

 

Email sambgcymru2

Sam & Eleanor, 01684 561378

16 Barrett Rise, Malvern, Worcs WR14 2UJ.

We would like to hear your comments on this website.

Your contributions & suggestions are most welcome.

Oddi wrth Folklife, grŵp dielw

hafan Folklife [yn Saesneg yn

 Brig y dudalen ~∆~

BGFWmap

Bywyd Gwerin Cyfeiriadur

Folklife Directory

 

Rhestriadau ar-lein am ddim ac erthyglau i hybu

gwybodaeth am draddodiadau gwerin iaith Gymraeg

Free online listings & articles to promote

the knowledge of Welsh-language folk traditions

 

Clybiau a Lleoliadau, Perfformwyr, Gwasanaethau,

Gwyliau, Gweithdai, Astudiaethau a Sefydliadau Bywyd

Gwerin, Cymdeithasau, Dathliadau Tymhorol

Clubs & Venues, Performers, Services, Festivals,

Workshops, Folklife Studies & Institutions, Societies,

Seasonal Celebrations

 

Mae rhaid i’r holl restriadau fod yn ddwyieithog

All listings must be bilingual ~ we can help

Tudalen hafan ~ www.bywyd-gwerin.cymru ~ Homepage

Gweld y wefan fel e-gylchgrawn • http://issuu.com/folklife/docs/cymru • This website as an e-magazine

sambgcymru1 sambgcymru sambgcymru2